Alt innen taksering av eiendom
Ta kontakt med oss i dag!
 
Undervalg +
Hjem - Vi tilbyr - Tilstandsrapport bolig

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er rapport med tilstandsbeskrivelse av boligen utført iht. NTFs regler og NS 3424/3451.
Rapporten gir en grundig og detaljert beskrivelse med hensyn til boligens tekniske tilstand og vedlikehold. Den beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, det vil si byggeforskriftene og normale forventninger om tilstand etter slitasje og elde.
 
Rapporten kan omfatte hele bygningen eller bare deler av den.
 
Tilstandsrapporter som i dag rekvireres av meglere er ofte forenklinger av den opprinnelige tilstandsrapporten, der det ønskes færre opplysninger/vurderinger. Markedsverdien satt av takstmann ønskes ofte utelatt.
 
BOVENA takstsenter fraråder slike forenklinger, men i stedet gå for komplett tilstandsrapport. Spesielt gjelder dette for "selg din bolig selv-kunder" og dem som er opptatt av at verdifastsettelse skal utføres av en takstmann uten noen form for bindinger i bolighandelsprosessen.

For unngå eventuelle innblandinger fra aktører i bolighandelsprosessen, anbefales det at du som boligselger starter med å rekvirere takstmann, for deretter å ta kontakt med en megler så snart tilstandsrapporten foreligger.

BOVENA takstsenter benytter alltid laser avstandsmåler for nøyaktig oppmåling av boliger.
 
For bestilling av tilstandsrapport, trykk her!
Skriv ut
loader