Alt innen taksering av eiendom
Ta kontakt med oss i dag!
 
Undervalg +
Hjem - Vi tilbyr - Skadetaksering - Skadeskjønn

Skadeskjønn

Skadeskjønn eller skjønn på skade er en spesiell oppgjørsform ved større skader på fast eiendom.

Dette benyttes gjerne i de tilfeller der hvor en bolig har omfattende skader, gjerne etter en brann eller etter store naturulykker forårsaker av f.eks skred, storm, flom m.m.

   
Bildet viser bolighus i Stryn knust av vindkrefter under ekstremværet Dagmar i 2011. Fotografert av Guri Haram.

Slik foregår vanligvis et skadeskjønn:
- Skadelidende og forsikringselskap oppnevner hver sin objektive takstmann/fagmann/skjønnsmann. Dette skal være personer som er bygningskyndig, har god kunnskap om bygningsskader og verdisetting av bygninger, samt at de skal kunne forsikringsvilkårene. Takstmenn/fagkyndig, skadelidte og forsikringsselskapets representant møtes for "setting av skjønnet", gjennomgang av oppgaven osv.
Det foretas befaring i den skadde bygning, hvor skjønnsmenn/fagkyndig registrerer oppbygning og skade.
Skjønnmennene lager et skjønnsdokument med beskrivelse av skaden og verdiansettelser i samsvar med den oppgaven de har påtatt seg etter avtale med partene.

Forsikringstakers rettigheter:

Både forsikringsselskap og den som er rammet kan forlange skadeoppgjør ved bruk av skjønn. 
Erfaringsmessig endrer boligbehovene seg og forsikringstaker ønsker ofte å gjøre endringer. Det er da mest hensiktsmessig å fastsette skaden ved skjønn. Skadelidte får da et beløp til rådighet som kan brukes til å bygge opp en tilsvarende bolig på skadestedet til samme formål.
Skjønn anbefales som den mest fleksible og riktigste måte å gjøre opp en skade på.

Hvem betaler for skjønnet?

Hovedregelen er at hver part dekker kostnadene til den skjønnsmann de oppnevner. Når det er selskapet som forlanger skadeskjønn på privatforsikring har det nærmest blitt en regel at selskapet også betaler kostnadene til den skjønnsmann som skadelidte oppnevner.

BOVENA takstsenter har ved en rekke ganger blitt benyttet ved skadeskjønn.

For bestilling av skadeskjønn, trykk her!
 
Skriv ut
loader