Alt innen taksering av eiendom
Ta kontakt med oss i dag!
 
Undervalg +
Hjem - Vi tilbyr - Skadetaksering - Naturskade

Naturskade

I Norge dekkes naturskader av Norsk Naturskadepool, hvor alle skadeforsikringsselskaper i Norge er medlemmer.
Naturskade er skade på ting som direkte skyldes skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd.

Naturskade meldes til forsikringsselskapet hvor du har tegnet din bygningsforsikring/brannforsikring.

Ved naturkatastrofer sørger regionale koordinatorer i regi av Norsk Naturskadepool for å samle takstmenn til å taksere naturskader i berørte områder.

For bestilling av skadetakst, trykk her!
 
Skriv ut
loader