Alt innen taksering av eiendom
Ta kontakt med oss i dag!
 
Undervalg +
Hjem - Vi tilbyr - Verdi- og lånetakst bolig - Takst ved skilsmisse

Takst ved skilsmisse / samlivsbrudd

Ved samlivsbrudd oppstår gjerne behov for å dele verdier, og takstmannen blir gjerne rekvirert for å foreta en boligtakst.

I mange tilfeller skal den ene parten overta boligen helt, mens den andre skal kjøpes ut. Man har ulik interesse med takstverdien. Det er da viktig å være enige om premissene/kjøreregler for hvordan dere går frem med å innhente takstmann. Kontakt oss her.

Vi anbefaler følgende:
- Bli enige om å engasjere to uavhengige takstmenn som er kjent i området. La dem komme på ulike tidspunkt og ikke la dem vite om hverandre.
- Bestem dere for at gjennomsnittet av takstene skal være grunnlaget for oppgjøret dere imellom.
- Takstmenn skal ikke la seg påvirke av om det er én part tilstede som har sterke egeninteresser, men vi anbefaler likevel at dere begge er tilstede når takstmennene kommer på befaring.

Bruk av meglervurderinger som grunnlag for oppgjøret dere i mellom bør man i utgangspunktet være forsiktige med. Det kan ligge taktikk og andre incentiver bak og mange boliger kan være litt vrien å prise uten lang erfaring. En ønsker heller ikke å brenne inne med salget etter en visningshelg. En tyr da gjerne til noe som kan minne om prinsipper rundt en auksjon, hvor en lar markedet bestemme prisen ved å gå ut med det man tror er en forsiktig utropsverdi.

Bruk derfor en uavhengig takstmann til denne jobben.
En takst er "ferskvare" og må ikke være eldre enn 6 måneder.

For bestilling av boligtakst, trykk her!
 

 
Skriv ut
loader