Alt innen taksering av eiendom
Vårt personell er tilknyttet Norges Takseringsforbund og NITO takst