- Uavhengig bolig og eiendomstaksering
Benytt alltid en nøytral og objektiv takstmann til å vurdere en eiendom. Ring oss på tlf 411 50 000.